Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η  εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η πρώτη (1η) φάση ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2022 στην οποία εντάσσονται υποχρεωτικά μόνο οι επιχειρήσεις στον κλάδο των Super Market που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους καθώς και οι τράπεζες. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του μόνιμου προσωπικού αλλά και δανεικού προσωπικού.

Στη δεύτερη (2η) φάση, υπάγονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, αντίστοιχα για το σύνολο του προσωπικού τους (μόνιμο  και μέσω δανεισμού). Η υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών ορίζεται από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Εφαρμογή της Ψηφιακής κάρτας εργασίας

Η ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης και λοιπές μεταβολές των ωραρίων εργασίας, κ.ά. θα πρέπει να γίνεται εντός 15 λεπτών. Σε σχετική ανακοίνωση ο αρμόδιος φορέας, ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται η εφαρμογή του συστήματος “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.

Α. Με εφαρμογή στο κινητό. Το υπουργείο έχει εκδώσει εφαρμογή για το κινητό, όπου ο κάθε εργαζόμενος από το χώρο εργασίας κατά την άφιξη και την αποχώρηση από την εργασία του δηλώνει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για την έναρξη και λήξη της εργασίας του.

Β. Ενημέρωση με αρχείο Excel. Ο εργοδότης/επιχείρηση, μπορεί να ενημερώνει την πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ με τη χρήση αρχείου Excel για κάθε εργαζόμενο χωριστά ή και μαζικά. Η ενημέρωση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο μέχρι 15 λεπτά από το χρόνο των σχετικών κινήσεων.

Γ. Με απευθείας διασύνδεση στο ΕΡΓΑΝΗ. Αφορά την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση της πλατφόρμας με τη χρήση custom προγράμματος διασύνδεσης.

Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους είναι αποδεκτός και η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο. Η ευκολία χρήσης, ο χρόνος των αρμοδίων που απαιτείται για τις ενέργειες αυτές, σχετικά κόστη παραμετροποίησης, κ.ά. είναι παράμετροι που συμβάλλουν άμεσα στην επιλογή του τρόπου εφαρμογής του συστήματος από την κάθε επιχείρηση.

Πηγή

Ψηφιακά ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στη διευκόλυνση της επιχείρησης. Το πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού εξάγει έτοιμο αρχείο αναφοράς, το οποίο βοηθάει όχι μόνον για το σχετικό έλεγχο ορθότητας της τήρησης των ωραρίων εργασίας, αλλά προσφέρει και την απαραίτητη πληροφορία σε σημαντικό βαθμό για την ψηφιοποίηση και βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, εξοικονομώντας σημαντικούς λειτουργικούς πόρους.

Οι εργοδότες και το αρμόδιο τμήμα προσωπικού των επιχειρήσεων καλούνται να ενημερωθούν από την πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τα πεδία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση και την ορθή εφαρμογή της “Ψηφιακής κάρτας εργασίας”.

IDMTEC Ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2022)

Η 1η φάση υλοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 94,74%. Το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό δεν έχει φτάσει το 100% οφείλεται σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εργασίας και τηλεργασίας, λόγω αδειών μακροχρόνιας διάρκειας και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Με ανακοίνωσή του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρεται ότι σχετικοί έλεγχοι συμμόρφωσης και επιβολή κυρώσεων μη συμμόρφωσης για επιχειρήσεις της 1η φάσης υλοποίησης ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (για τη 2η φάση υλοποίησης του προγράμματος), τον Οκτώβριο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού στο Π.Σ.Εργάνη και τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Θα συνταχθεί ανά επιχείρηση το ψηφιακό ημερολόγιο με τα προγραμματισμένα ωράρια απασχόλησης. Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErganimobileapp, καθώς και μέσα από το myErganiwebportal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).

Πηγή από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει ξεκινήσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες Security. Στη συνέχεια, οι κλάδοι για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα είναι η βιομηχανία και οι ΔΕΚΟ. Σταδιακά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας θα επεκταθεί στις υπόλοιπες κατηγορίες, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του κάθε κλάδου.

Πηγή απο τον Οδηγό του Πολίτη

Ενημέρωση 10 Φεβρουαρίου 2023

Απο την 16/02/2023 ξεκίνησε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής ιδιωτικής προστασίας (Security) για 32.000 εργαζόμενους συνολικά. Ανακοινώθηκε επίσης και η νέα οδηγία απο το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με διευκρινήσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μεταξύ άλλων ορίζεται και η υποχρέωση χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας και για τους εγαζόμενους που εργάζονται εκτός του χώρου της επιχείρησης.

Σειρά για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχουν οι κλάδοι της βιομηχανίας, οι ΔΕΚΟ, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις εστίασης.

Πηγές Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Νέα οδηγία απο το Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ

Σχετικά προϊόντα:

OM120
Μονάδα επέκτασης εισόδων με 12 εξόδους ρελέ, χρήση σε ανελκυστήρα μέχρι 192 ορόφους, 2 είσοδοι AUX, υποστηρίζει μέχρι 31 συσκευές σειριακά
CoreStation_1
Πίνακας Ελέγχου Πρόσβασης
με μεγάλη κρυπτογράφηση

Ταυτοποίηση χρηστών με
δακτυλικά αποτυπώματα, RFID

Κεντρική διαχείριση
500Κ χρήστες, 5M εγγραφές
TCP/IP, 4xRelays, 4xWG
Μέχρι 132 συσκευές
WM5000P5
Σύστημα περιπολίας, GSM και RFID, εποπτία σε πραγματικό χρόνο, μηνύματα Alarm, καταγραφή 60.000 κινήσεις

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.