Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η  εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η πρώτη (1η) φάση ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2022 στην οποία εντάσσονται υποχρεωτικά μόνο οι επιχειρήσεις στον κλάδο των Super Market που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους καθώς και οι τράπεζες. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του μόνιμου προσωπικού αλλά και δανεικού προσωπικού.

Στη δεύτερη (2η) φάση, υπάγονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, αντίστοιχα για το σύνολο του προσωπικού τους (μόνιμο  και μέσω δανεισμού). Η υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών ορίζεται από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Εφαρμογή της Ψηφιακής κάρτας εργασίας

Η ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης και λοιπές μεταβολές των ωραρίων εργασίας, κ.ά. θα πρέπει να γίνεται εντός 15 λεπτών. Σε σχετική ανακοίνωση ο αρμόδιος φορέας, ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται η εφαρμογή του συστήματος “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.

Α. Με εφαρμογή στο κινητό. Το υπουργείο έχει εκδώσει εφαρμογή για το κινητό, όπου ο κάθε εργαζόμενος από το χώρο εργασίας κατά την άφιξη και την αποχώρηση από την εργασία του δηλώνει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για την έναρξη και λήξη της εργασίας του.

Β. Ενημέρωση με αρχείο Excel. Ο εργοδότης/επιχείρηση, μπορεί να ενημερώνει την πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ με τη χρήση αρχείου Excel για κάθε εργαζόμενο χωριστά ή και μαζικά. Η ενημέρωση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο μέχρι 15 λεπτά από το χρόνο των σχετικών κινήσεων.

Γ. Με απευθείας διασύνδεση στο ΕΡΓΑΝΗ. Αφορά την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση της πλατφόρμας με τη χρήση custom προγράμματος διασύνδεσης.

Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους είναι αποδεκτός και η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο. Η ευκολία χρήσης, ο χρόνος των αρμοδίων που απαιτείται για τις ενέργειες αυτές, σχετικά κόστη παραμετροποίησης, κ.ά. είναι παράμετροι που συμβάλλουν άμεσα στην επιλογή του τρόπου εφαρμογής του συστήματος από την κάθε επιχείρηση.

Πηγή

Ψηφιακά ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στη διευκόλυνση της επιχείρησης. Το πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού εξάγει έτοιμο αρχείο αναφοράς, το οποίο βοηθάει όχι μόνον για το σχετικό έλεγχο ορθότητας της τήρησης των ωραρίων εργασίας, αλλά προσφέρει και την απαραίτητη πληροφορία σε σημαντικό βαθμό για την ψηφιοποίηση και βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, εξοικονομώντας σημαντικούς λειτουργικούς πόρους.

Οι εργοδότες και το αρμόδιο τμήμα προσωπικού των επιχειρήσεων καλούνται να ενημερωθούν από την πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τα πεδία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση και την ορθή εφαρμογή της “Ψηφιακής κάρτας εργασίας”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2022)

Η 1η φάση υλοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 94,74%. Το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό δεν έχει φτάσει το 100% οφείλεται σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εργασίας και τηλεργασίας, λόγω αδειών μακροχρόνιας διάρκειας και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Με ανακοίνωσή του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρεται ότι σχετικοί έλεγχοι συμμόρφωσης και επιβολή κυρώσεων μη συμμόρφωσης για επιχειρήσεις της 1η φάσης υλοποίησης ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (για τη 2η φάση υλοποίησης του προγράμματος), τον Οκτώβριο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού στο Π.Σ.Εργάνη και τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Θα συνταχθεί ανά επιχείρηση το ψηφιακό ημερολόγιο με τα προγραμματισμένα ωράρια απασχόλησης. Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErganimobileapp, καθώς και μέσα από το myErganiwebportal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).

Αναμένονται ωστόσο ενημερώσεις για την εφαρμογή του προγράμματος για τις επιχειρήσεις της 2ης φάσης, ανα περιπτώσεις.

Πηγή από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Τεχνικές Αναλύσεις και Παραδείγματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΕΩΝ Α1

Οι λύσεις τύπου A1, απαρτίζονται από το απαραίτητο λογισμικό, τα τερματικά (ψηφιακά ρολόγια παρουσίας προσωπικού) και τον προαιρετικό πρόσθετο εξοπλισμό. Οι λύσεις μας συνοδεύονται από

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.