ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ωρομέτρηση προσωπικού & ο σχετικός εξοπλισμός αποτελούν τα  σημαντικότερα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης για τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, για κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση ή δημόσιο φορέα. Συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και στην αποδοτικότερη διαχείριση του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και εξασφαλίζουν περισσότερο αποδοτικό χρόνο.

Παρέχουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα, τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής εισόδου-εξόδου του προσωπικού, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων των χρηστών, την ασφάλεια και με βάση την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Οι λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού απαρτίζονται από τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού (αυτόνομες συσκευές ή με κεντρική διαχείριση), το αντίστοιχο πρόγραμμα στον Η/Υ για τη διαχείριση κανόνων, ωραρίων, ελέγχου και έκδοσης των σχετικών αναφορών, επιπρόσθετο εξοπλισμό για περισσότερες επιλογές και λειτουργίες των συσκευών, αλλά και μία σειρά υπηρεσιών για τη μέγιστη εξυπηρέτηση και απόδοση του φορέα.

Στην IDMTEC TECHNOLOGIES, μελετάμε και δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ωρομέτρηση προσωπικού με γνώμονα το επιθυμητό αποτέλεσμα, τις υποδομές και τις εκάστοτε ανάγκες. Επενδύουμε στην τεχνολογία, την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη παροχή υπηρεσιών, για τη μέγιστη απόδοση και λειτουργικότητα των λύσεων ωρομέτρησης προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Διατίθενται συσκευές ωρομέτρησης προσωπικού για χρήση με επαγωγικές κάρτες προσωπικού (κάρτες RFID), με χρήση κωδικού PIN, είτε βιομετρικών μεθόδων (ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, κ.ά.).

Παρέχουμε αδιάβροχες και αντιβανδαλιστικές συσκευές και εξοπλισμό για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης ταυτόχρονα, καθώς και πρόσθετα συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές για βασική και ολοκληρωμένη διαχείριση, τοπικής ή web-based λειτουργίας, κ.ά.

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο έλεγχος πρόσβασης κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον κλάδο της ασφάλειας. Ηγείται πλέον στα συστήματα ασφάλειας στον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης σε φυλασσόμενο – προστατευόμενο χώρο. Με τα συστήματα αυτά, εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο χώρο μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ελέγχεται και προστατεύεται όχι μόνο η πρόσβαση στο χώρο, αλλά και κατά συνέπεια η ασφάλεια του προσωπικού και η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, γνώση, αντικείμενο, περιουσία που βρίσκονται στο χώρο αυτό.

Σε πολλές περιπτώσεις τα σημεία ελέγχου που απαιτείται ο έλεγχος πρόσβασης είναι τόσα ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αδύνατο να τα ελέγχει με εγκυρότητα και ταχύτητα όλα μαζί, ταυτόχρονα και με την καταγραφή κάθε σχετικής πληροφορίας που απαιτείται. Λύσεις διαχείρισης μαζικού ελέγχου, σε πολλαπλά σημεία πολλές φορές απομακρυσμένα, με φυσική παρουσία, δεν εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια, θέτουν σε κίνδυνο πολλές φορές το προσωπικό ασφαλείας και απαιτούν μεγάλες δαπάνες.

Αντιθέτως, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, η ταυτοποίηση των χρηστών αποκτά υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και εγκυρότητας. Δεν τίθεται σε κίνδυνο ο αρμόδιος ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα σε απεριόριστα σημεία, την ίδια στιγμή, άμεσα. Κάθε συμβάν καταγράφεται για τη διεξαγωγή πιθανών ελέγχων και για ασφάλεια. Η περιουσία, η πληροφορία και το προσωπικό, αποκτούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας, ελαχιστοποιώντας τις σχετικές δαπάνες.

Ανάλογα τις υποδομές και τις απαιτήσεις, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να πάρουν τη μορφή ηλεκτρονικής συσκευής για τον έλεγχο εισόδου-εξόδου του προσωπικού (ταυτόχρονα και με την ωρομέτρηση προσωπικού πολλές φορές), των επισκεπτών, των οχημάτων, κ.ά. Άλλοτε, με τη μορφή ηλεκτρονικών κλειδαριών πρόσβασης με κάρτα ή με τη χρήση τουρνικέ για τον έλεγχο διέλευσης πεζών.

Ανάλογα τις προδιαγραφές, τα συστήματα αυτά δύναται να χρησιμοποιούνται αυτόνομα είτε με το κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή εισόδου-εξόδου, για την προσωρινή άδεια πρόσβασης για ορισμένο χρόνο σε συγκεκριμένο χώρο, την έκδοση αναφορών, την απομακρυσμένη διαχείριση και άδεια πρόσβασης, κ.ά.

Στην IDMTEC στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υλοποίηση έργων, με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα και τις εκάστοτε υποδομές και ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Σε συνδυασμό των κατάλληλων συστημάτων με τις παρεχόμενες αποκλειστικές υπηρεσίες από την IDMTEC και πρόσθετο εξοπλισμό, δημιουργούνται λύσεις διαχρονικές, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη, επιθυμητή ασφάλεια για το προσωπικό, το χώρο, την περιουσία και την πληροφορία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η IDMTEC εξειδικεύεται στην υλοποίηση έργων και στην προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης με κατάλληλα τερματικά ταυτοποίησης, ηλεκτρονικές κλειδαριές, έλεγχο διέλευσης πεζών, έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, κ.ά.

Μεικτές συνδυαστικές λύσεις σε ενιαίο σύστημα καταγραφής και ελέγχου!

Με τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών/ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών και σύνολο περιφερειακού εξοπλισμού κατά περίπτωση, δημιουργούμε λύσεις μεικτές που καλύπτουν κάθε παράμετρο καταγραφής και ελέγχου στο φορέα. Συνδυαστικές λύσεις για κάθε παράμετρο ελέγχου πρόσβασης ή/και καταγραφής χρονοπαρουσίας σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα!

Ανέπαφη, ασφαλής, γρήγορη ταυτοποίηση

Οι συσκευές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται προσφέρουν μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ή εναλλακτικών μεθόδων ταυτοποίησης των χρηστών. Η διεξαγωγή ελέγχου γίνεται εύκολα και γρήγορα με κάρτες και TAGs μέσα από το όχημα, με επαγωγικές κάρτες και μπρελόκ, κωδικό πρόσβασης PIN, βιομετρική ανάλυση με δακτυλικά αποτυπώματα, γεωμετρία παλάμης, κ.ά. ή με τη χρήση Smartphone με NFC, BLE και Apps. Τεχνολογίες που επιτρέπουν τον έγκυρο, γρήγορο, ασφαλή και ταυτόχρονο έλεγχο για την πρόσβαση και την ωρομέτρηση των εργαζομένων και επισκεπτών του φορέα.

Προσαρμογή στις ανάγκες!

Οι λύσεις μας σχεδιάζονται με επίκεντρο τις ανάγκες του οργανισμού και δεν αποτελούν On-The-Shelf εμπορεύματα. Ο εκάστοτε προσφερόμενος εξοπλισμός και οι υπηρεσίες μας, αποσκοπούν στη διαχρονική ικανοποίηση των συνεργατών μας, χτίζοντας δυνατές, επώνυμες και αξιόπιστες συνεργασίες!

IDMTEC Αρχική
IDMTEC Αρχική

ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Στην IDMTEC TECHNOLOGIES αντιμετωπίζουμε κάθε έργο ως μοναδική περίπτωση. Ακούμε τις ανάγκες σας και μελετάμε τις προδιαγραφές σας. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού και επιχειρηματικού κόστους και την προσθήκη αξίας στην επιχείρηση ή το φορέα σας

ΛΥΣΕΙΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την ωρομέτρηση του προσωπικού προσφέρεται εξοπλισμός και υπηρεσίες για κάθε μέγεθος της ιδιωτικής επιχείρησης ή δημόσιου φορέα. Υλοποιούνται έργα με αυτόνομες συσκευές ωρομέτρησης με τοπική καταγραφή σε excel, μέχρι και μεικτές πολύπλοκες λύσεις για ωρομέτρηση εργαζομένων σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις και χώρες, με κεντρική διαχείριση και εφαρμογές τοπικές (standalone), μοντέλου Client-Server ή προηγμένα προγράμματα ωρομέτρησης τύπου Web-Based.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, προσφέρει εναλλακτικές μεθόδους καταγραφής της παρουσίας, ακόμα και σε απομακρυσμένους χώρους με τη χρήση App, το χρόνο εργασίας σε συγκεκριμένα projects, κ.ά.

Το μέγεθος του φορέα και οι απαιτήσεις καθορίζουν τις ιδανικότερες κατά περίπτωση λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε τα απαραίτητα “εργαλεία”.

ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο έλεγχος πρόσβασης (Access Control) υλοποιείται με προϊόντα και υπηρεσίες, μεγάλης γκάμας, ανάλογα με τη χρήση και το σκοπό που επιθυμείτε. Εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης υλοποιούνται με τερματικά και αναγνώστες ταυτοποίησης χρηστών, τουρνικέ για τον έλεγχο διέλευσης πεζών, Long-Range εξοπλισμό για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, ηλεκτρονικές κλειδαριές, κ.ά. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επίτευξη του στόχου του κάθε οργανισμού.

Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομο σύστημα για την άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένους χρήστες σε ένα server room ή μία αποθήκη, ή ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου σε αυτόνομο λογισμικό, με διαχείριση από smartphone ή ολοκληρωμένα Web-Based προγράμματα. Σε μεικτές λύσεις με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων ταυτοποίησης των χρηστών, προσαρμοσμένα σε συστήματα ελέγχου διέλευσης τουρνικέ ή συνδυαστικά με εξοπλισμό για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων.

Το μέγεθος του φορέα και το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται, καθορίζουν τις ιδανικότερες κατά περίπτωση λύσεις καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να δημιουργήσουμε μαζί τις ιδανικότερες λύσεις προσαρμοσμένες στις δικιές σας απαιτήσεις!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στη μέγιστη ικανοποίηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε λύσης για τον έλεγχο πρόσβασης και την ωρομέτρηση προσωπικού, προσδίδοντας τη μέγιστη αξία και ποιότητα των έργων που υλοποιούμε!

Επώνυμα και όχι απρόσωπα, χωρίς υψηλά κόστη και χρονοβόρες διαδικασίες, αρμόδιος της IDMTEC TECHNOLOGIES, βρίσκεται διαθέσιμος να προσφέρει μελέτη, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη σε κάθε στάδιο και χρόνο που επιθυμείτε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι λύσεις ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού απαρτίζονται από τον απαραίτητο βάσει των αναγκών και προδιαγραφών εξοπλισμό, λογισμικά και πρόσθετο εξοπλισμό. Η κεντρική χρήση ανεξάρτητα των προσφερόμενων λύσεων είναι ωστόσο κοινή : η ταυτοποίηση των χρηστών και ο έλεγχος για δικαιώματα πρόσβασης στο χώρο ή την καταγραφή εισόδου-εξόδου. Για την αναγνώριση των χρηστών τα συστήματα χρησιμοποιούν συνήθως εναλλακτικές μεθόδους ταυτοποίησης, κατ’ επιλογή ή συνδυαστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια και εγκυρότητα.

  • Επαγωγικές μέθοδοι με τη χρήση επαγωγικών καρτών ή μπρελόκ ή εξοπλισμού μικρής εμβέλειας μέχρι 5cm.
  • Μέσω κινητού με τη χρήση τεχνολογίας NFC, BLE (Bluetooth), Application ή ανάγνωσης QRCode.
  • Βιομετρική ανάλυση με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώρισης προσώπου, αναγνώρισης γεωμετρίας παλάμης, κ.ά.
  • Άλλες μέθοδοι συμβατικής ταυτοποίησης με κωδικό πρόσβασης PIN, κοντρόλ με μπουτόν, κ.ά.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αφορά στην καταγραφή και ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία χρονοπαρουσίας και εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης. Με εναλλακτικούς τρόπους (στην ευχέρεια της κάθε επιχείρησης), ενημερώνεται το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ άμεσα και με εγκυρότητα από τον εργαζόμενο ή την επιχείρηση.

Τα ψηφιακά ρολόγια παρουσίας του προσωπικού προσφέρουν την απαραίτητη ενημέρωση (ακόμα και αυτόματα σε πραγματικό χρόνο) για την πληροφορία που απαιτείται και τον έλεγχο από την επιχείρηση. Η συμμόρφωση στα νέα δεδομένα και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας γίνεται εύκολα και γρήγορα εξοικονομώντας σημαντικούς λειτουργικούς πόρους και χρόνο.

Οι λύσεις ωρομέτρησης του προσωπικού εξυπηρετούν μία ευρύτερη λειτουργική ανάγκη της επιχείρησης και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία όχι μόνο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αλλά και για τον έγκυρο, άμεσο και ασφαλή έλεγχο από την επιχείρηση σε ένα ευρύτερο πεδίο πληροφόρησης.

IDMTEC Αρχική

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.

IDMTEC Αρχική