ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ωρομέτρηση προσωπικού & ο σχετικός εξοπλισμός αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης για τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, για κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση ή δημόσιο φορέα. Συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και στην αποδοτικότερη διαχείριση του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και εξασφαλίζουν περισσότερο αποδοτικό χρόνο.

Παρέχουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα, τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής εισόδου-εξόδου του προσωπικού, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων των χρηστών, την ασφάλεια και με βάση την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Οι λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού απαρτίζονται από τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού (αυτόνομες συσκευές ή με κεντρική διαχείριση), το αντίστοιχο πρόγραμμα στον Η/Υ για τη διαχείριση κανόνων, ωραρίων, ελέγχου και έκδοσης των σχετικών αναφορών, επιπρόσθετο εξοπλισμό για περισσότερες επιλογές και λειτουργίες των συσκευών, αλλά και μία σειρά υπηρεσιών για τη μέγιστη εξυπηρέτηση και απόδοση του φορέα.

Στην IDMTEC TECHNOLOGIES, μελετάμε και δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ωρομέτρηση προσωπικού με γνώμονα το επιθυμητό αποτέλεσμα, τις υποδομές και τις εκάστοτε ανάγκες. Επενδύουμε στην τεχνολογία, την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη παροχή υπηρεσιών, για τη μέγιστη απόδοση και λειτουργικότητα των λύσεων ωρομέτρησης προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Διατίθενται συσκευές ωρομέτρησης προσωπικού για χρήση με επαγωγικές κάρτες προσωπικού (κάρτες RFID), με χρήση κωδικού PIN, είτε βιομετρικών μεθόδων (ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, κ.ά.).

Παρέχουμε αδιάβροχες και αντιβανδαλιστικές συσκευές και εξοπλισμό για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης ταυτόχρονα, καθώς και πρόσθετα συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές για βασική και ολοκληρωμένη διαχείριση, τοπικής ή web-based λειτουργίας, κ.ά.

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο έλεγχος πρόσβασης κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον κλάδο της ασφάλειας. Ηγείται πλέον στα συστήματα ασφάλειας στον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης σε φυλασσόμενο – προστατευόμενο χώρο. Με τα συστήματα αυτά, εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο χώρο μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ελέγχεται και προστατεύεται όχι μόνο η πρόσβαση στο χώρο, αλλά και κατά συνέπεια η ασφάλεια του προσωπικού και η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, γνώση, αντικείμενο, περιουσία που βρίσκονται στο χώρο αυτό.

Σε πολλές περιπτώσεις τα σημεία ελέγχου που απαιτείται ο έλεγχος πρόσβασης είναι τόσα ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αδύνατο να τα ελέγχει με εγκυρότητα και ταχύτητα όλα μαζί, ταυτόχρονα και με την καταγραφή κάθε σχετικής πληροφορίας που απαιτείται. Λύσεις διαχείρισης μαζικού ελέγχου, σε πολλαπλά σημεία πολλές φορές απομακρυσμένα, με φυσική παρουσία, δεν εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια, θέτουν σε κίνδυνο πολλές φορές το προσωπικό ασφαλείας και απαιτούν μεγάλες δαπάνες.

Αντιθέτως, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, η ταυτοποίηση των χρηστών αποκτά υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και εγκυρότητας. Δεν τίθεται σε κίνδυνο ο αρμόδιος ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα σε απεριόριστα σημεία, την ίδια στιγμή, άμεσα. Κάθε συμβάν καταγράφεται για τη διεξαγωγή πιθανών ελέγχων και για ασφάλεια. Η περιουσία, η πληροφορία και το προσωπικό, αποκτούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας, ελαχιστοποιώντας τις σχετικές δαπάνες.

Ανάλογα τις υποδομές και τις απαιτήσεις, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να πάρουν τη μορφή ηλεκτρονικής συσκευής για τον έλεγχο εισόδου-εξόδου του προσωπικού (ταυτόχρονα και με την ωρομέτρηση προσωπικού πολλές φορές), των επισκεπτών, των οχημάτων, κ.ά. Άλλοτε, με τη μορφή ηλεκτρονικών κλειδαριών πρόσβασης με κάρτα ή με τη χρήση τουρνικέ για τον έλεγχο διέλευσης πεζών.

Ανάλογα τις προδιαγραφές, τα συστήματα αυτά δύναται να χρησιμοποιούνται αυτόνομα είτε με το κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή εισόδου-εξόδου, για την προσωρινή άδεια πρόσβασης για ορισμένο χρόνο σε συγκεκριμένο χώρο, την έκδοση αναφορών, την απομακρυσμένη διαχείριση και άδεια πρόσβασης, κ.ά.

Στην IDMTEC στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υλοποίηση έργων, με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα και τις εκάστοτε υποδομές και ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Σε συνδυασμό των κατάλληλων συστημάτων με τις παρεχόμενες αποκλειστικές υπηρεσίες από την IDMTEC και πρόσθετο εξοπλισμό, δημιουργούνται λύσεις διαχρονικές, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη, επιθυμητή ασφάλεια για το προσωπικό, το χώρο, την περιουσία και την πληροφορία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η IDMTEC εξειδικεύεται στην υλοποίηση και προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης. Όλες οι λύσεις μας προσφέρονται μετά από μελέτη και ανάλυση των απαραίτητων προδιαγραφών και απαιτήσεων, για την κάλυψη κάθε σχετικής ανάγκης.

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις με τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών/ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών και σύνολο εξοπλισμού κατά περίπτωση. Συνδυαστικά με τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υλοποιούμε έργα για την ωρομέτρηση προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης μαζί, σε μία ολοκληρωμένη λύση, μοναδική για την κάθε περίπτωση.

IDMTEC Αρχική

ΛΥΣΕΙΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συστήματα για την ωρομέτρηση προσωπικού με αυτόνομες συσκευές ή/και κεντρική διαχείριση, προηγμένα λογισμικά τοπικής ή web διαχείρισης, προσαρμοσμένα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Πρόσθετος εξοπλισμός και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση, καταγραφή και ελέγχου παρουσίας του προσωπικού.

IDMTEC Αρχική

ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Λύσεις ελέγχου πρόσβασης για την ασφάλεια και τον έλεγχο εισόδου στο χώρο με προηγμένα εργαλεία και συστήματα, εφαρμογές λογισμικού, συσκευές και αυτοματισμούς. Λύσεις με τη χρήση αυτόνομων συστημάτων ή/και κεντρικής διαχείρισης, τουρνικέ για τον έλεγχο διέλευσης πεζών, ηλεκτρονικές κλειδαριές, κ.ά. βάσει της εκάστοτε απαίτησης.

IDMTEC Αρχική

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Προσαρμοσμένες λύσεις που απαρτίζονται από συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού ή/και ελέγχου πρόσβασης για τον ολοκληρωμένο έλεγχο εισόδου-εξόδου και την ασφάλεια στο χώρο. Ολοκληρωμένα έργα συνοδευόμενα από μία σειρά υπηρεσιών και περιφερειακού εξοπλισμού, προσφέροντας αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις.

IDMTEC Αρχική

ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ψηφιακά ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας του προσωπικού. Συστήματα αυτόνομης ή/και κεντρικής διαχείρισης για τον έλεγχο και καταγραφή της παρουσίας του προσωπικού με κάρτα, κωδικό ή βιομετρικά δεδομένα.

IDMTEC Αρχική

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ηλεκτρονικά, αυτόνομα ή/και κεντρικής διαχείρισης συστήματα για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου και τον έλεγχο πρόσβασης σε φυλασσόμενο χώρο. Συσκευές αναγνώρισης κάρτας, κωδικού, δακτυλικών αποτυπωμάτων κ.ά.

IDMTEC Αρχική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στη μέγιστη ικανοποίηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε λύσης για τον έλεγχο πρόσβασης και την ωρομέτρηση προσωπικού, προσδίδοντας τη μέγιστη αξία και ποιότητα των έργων που υλοποιούμε.

IDMTEC Αρχική

ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και την προσθήκη αξίας στην επιχείρηση ή το φορέα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.

IDMTEC Αρχική