ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ιδανική λύση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, δεν είναι μία και μοναδική και πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, με διαφορετικές υποδομές, μέγεθος, απαιτήσεις και επιθυμίες. Το κύρος, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των λύσεων αυτών, είναι πρόσθετοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για να προστατεύσουν και να υποστηρίξουν περαιτέρω την επιχείρηση.

IDMTEC ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί με μια πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων και τρόπων. Ανάλογα τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της επιχείρησης, επιλέγονται, προσαρμόζονται και υλοποιούνται οι κατάλληλες λύσεις. Έτσι, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος εφαρμογής ούτε και απαραίτητος συγκεκριμένος εξοπλισμός.

Το μοντέλο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με το Π. Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εφαρμόζεται αντίστοιχα σε πολλές ακόμα Ευρωπαϊκές και μη χώρες. Φανταστείτε πόσες διαφορετικές χώρες, πόσες διαφορετικές εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού, πόσες διαφορετικές επιλογές… Κανένα σύστημα μεμονωμένα δεν προσφέρει απευθείας λύση και διασύνδεση με το εκάστοτε ΕΡΓΑΝΗ σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατον κάθε ένα σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού παγκοσμίως να εξασφαλίσει την απευθείας και αλάνθαστη επικοινωνία, με τις προδιαγραφές και τον τρόπο που ορίζει κάθε χώρα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Οι λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού αποτελούν εργαλεία σημαντικά για πολλούς λόγους στην επιχείρηση. Υπάρχουν και χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια τώρα πριν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι να παρέχουν την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης.

Για την χρήση του σχετικού και μη εξοπλισμού απαιτείται μια «γέφυρα». Η «γέφυρα» αυτή αφορά τη διασύνδεση του εξοπλισμού (ρολόγια παρουσίας προσωπικού, τερματικά ελέγχου εισόδου και εξόδου, tablets, προγράμματα και εφαρμογές, κλπ) με άλλες εφαρμογές και συστήματα. Έτσι και μόνο είναι δυνατό να διασυνδεθεί ο οποιοσδήποτε εξοπλισμός με προγράμματα μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, ERP λογισμικά, απευθείας με το Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με εξωτερικό λογιστήριο, άλλες πλατφόρμες διαχείρισης, ή οπουδήποτε αλλού εξυπηρετεί την επιχείρηση.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού

Τα Ψηφιακά Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Δεν αφορούν απαραίτητο εξοπλισμό για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αλλά προσφέρουν πληροφορία σχετική που απαιτείται για υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η πληροφορία αυτή αφορά τους χρόνους προσέλευσης και αποχώρησης, έναρξης και λήξης εργασίας, κ.ά. Ωστόσο, τα Συστήματα Ωρομέτρησης Προσωπικού δεν απαιτούν για την ορθή λειτουργία τους περαιτέρω πληροφορίες του προσωπικού, όπως το ΑΦΜ, το ΑΜΑ, κ.ά. Την πληροφορία αυτή διαχειρίζονται τα λογισμικά και τα προγράμματα μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, ERP, τα οποία έχουν απαραιτήτως διασύνδεση με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Συστήματα Ωρομέτρησης Προσωπικού ANVIZ

Συγκεκριμένα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, οι λύσεις Ωρομέτρησης Προσωπικού προσφέρουν σε ψηφιακή μορφή και σε πραγματικό χρόνο όπως απαιτείται για το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τις ώρες προσέλευσης/αποχώρησης. Παράλληλα, οι εφαρμογές διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού, καθώς και τα ERP λογισμικά, παρέχουν μία ολοκληρωμένη διαχείριση για το προσωπικό και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης όλης της πληροφορίας που απαιτείται για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Τα λογισμικά αυτά διασυνδέονται με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς ορίζονται αρμόδια για την οποιαδήποτε μεταβολή στα δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού και της εργασίας του.

Έτσι λοιπόν, διατίθενται αρκετές επιλογές για μια «γέφυρα» διασύνδεσης των Συστημάτων Ωρομέτρησης Προσωπικού:

 • Με προγράμματα διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ERP, κ.ά.
 • Με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ απευθείας ή μέσω εφαρμογών τρίτων.
 • Με Cloud πλατφόρμα διαχείρισης ή πάροχο.
 • Με εξωτερικό λογιστήριο.
 • Οποιαδήποτε άλλη διασύνδεση επιθυμείτε και εξυπηρετεί τις απαιτήσεις σας.

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται απλή παραμετροποίηση μέχρι και ανάπτυξη custom εφαρμογής. Οι απαιτήσεις αυτές εξαρτώνται άμεσα από τη μέθοδο υλοποίησης και τις υποδομές της επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα:

 • Οικονομικότερος τρόπος διασυνδέσεων.
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος, αυτοματισμός διαδικασιών.
 • Προσαρμογή στις απαιτήσεις.
 • Πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης (εργαλεία διαχείρισης, reporting).
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αλλά και Ωρομέτρηση Προσωπικού.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με εφαρμογή κινητού

Νέες λύσεις της IDMTEC είναι διαθέσιμες για την Ωρομέτρηση του Προσωπικού, χωρίς τη χρήση τερματικών και συσκευών. Οι λύσεις αυτές εξυπηρετούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς έχουν ήδη απευθείας σύνδεση με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Αντί να χρησιμοποιούν τερματικά για την παρουσία του προσωπικού, ο κάθε εργαζόμενος δηλώνει την έναρξη και λήξη της εργασίας του μέσα από εφαρμογή στο κινητό του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Είναι μία λύση κατάλληλη για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό εκτός έδρας (πωλητές, οδηγούς, κλπ). Η επιχείρηση λαμβάνει τις κινήσεις αυτές στο σχετικό λογισμικό.

Πλεονεκτήματα:

 • Ωρομέτρηση Προσωπικού και Ψηφιακή Κάρτα από οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Δεν απαιτείται σταθερός εξοπλισμός (διατίθεται αν ωστόσο χρειαστεί).
 • Αναβάθμιση του συστήματος με αγορά επιπλέον αδειών.
 • Ευελιξία, αμεσότητα υλοποίησης, χαμηλό κόστος υλοποίησης.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα και εφαρμογές τρίτων.
Suprema XStation QRCode Scan

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με Tablet ή Κινητό και QRCode

Για τη μείωση του κόστους υλοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ειδικά για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό προσωπικού, προσφέρονται λύσεις μέσω Tablet, κινητού, ή ακόμα με πολύ απλά και οικονομικά Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού. Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ως εξοπλισμό ένα tablet ή κινητό για να αναγνωρίζει το χρόνο εργασίας των εργαζομένων με τη χρήση QRCode ή/και NFC μεθόδων.

Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό κόστος υλοποίησης (με βάση τον αριθμό των εργαζομένων).
 • Πρόσβαση από οπουδήποτε σε εργαλεία Cloud και έλεγχο των κινήσεων.
 • Δυνατότητα χρήσης standalone ή Cloud-Based εφαρμογών.
 • Σύνδεση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω παρόχου.

Γιατί προτείνονται οι λύσεις αυτές;

Οι λύσεις που προσφέρουμε, αξιοποιούνται στο μέγιστο για την ωρομέτρηση προσωπικού, τον έλεγχο πρόσβασης, την πρόσβαση οχημάτων, κ.ά. ταυτόχρονα με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Δεν υπάρχουν όρια στην ανάπτυξη των έργων και την εφαρμογή των υβριδικών λύσεων.

 • Προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του φορέα.
 • Προσφέρουν αξιοπιστία στην διασύνδεση με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ασφάλεια και η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη υποβολής ή τεχνικά προβλήματα, κ.ά.
 • Εξασφαλίζουν σταθερότητα και αξιοπιστία στη συνεργασία του κάθε προγράμματος με την ωρομέτρηση, είτε απευθείας με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, είτε η επιχείρηση τηρεί εσωτερικό είτε εξωτερικό λογιστήριο.
 • Πραγματοποιούνται με χαμηλό κόστος και είναι πιο οικονομικές από άλλες αντίστοιχες μεθόδους διασύνδεσης ή αγορά πρόσθετων λογισμικών και εφαρμογών.
 • Εφόσον δεν απαιτείται ωρομέτρηση προσωπικού στην επιχείρηση, τότε δίνεται η επιλογή εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με εναλλακτικούς τρόπους. Τα κόστη, ο εξοπλισμός, ο τρόπος λειτουργίας και διασύνδεσης, προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης.
 • Εξαλείφουν πλήρως το περιθώριο λαθών που προκύπτουν λόγω της ασυμβατότητας του εμπλεκόμενου υλικολογισμικού, των επιπρόσθετων ευθυνών του αρμόδιου (διαχειριστή των συστημάτων και προγραμμάτων), αποφεύγοντας έτσι προβλήματα λειτουργικότητας που επιφέρουν επιπρόσθετα κόστη.
 • Η ανεξάρτητη χρήση των εφαρμογών διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και οποιαδήποτε δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από την ταυτόχρονη ή και παράλληλη υποβολή δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Έτσι, επιτυγχάνεται μία βήμα προς βήμα απλή και ξεκάθαρη διασύνδεση.
 • Επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα κάθε προγράμματος με την ωρομέτρηση και δεν τίθενται περιορισμοί στη χρήση των συστημάτων, π.χ. μόνο για την ωρομέτρηση και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Υπεροχή στην αξιοπιστία και την ασφάλεια!

Η πλειοψηφία των έργων που υλοποιούμε, γίνονται με τις παραπάνω μεθόδους. Οι λύσεις που προτείνει και προσφέρει η IDMTEC, δεν περιορίζονται από τις άλλες εφαρμογές, από προβλήματα υλικολογισμικού, μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την εγκυρότητα, την ασφάλεια, επιτρέπουν την αναβάθμιση και εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία για τη συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση είναι αυτή που θα αποφασίσει τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και θα πρέπει να συμβουλευτεί τους κατάλληλους συνεργάτες της για να επιλέξει την ιδανική για αυτή λύση, με αξιοπιστία, ασφάλεια και ενημέρωση.

IDMTEC ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε πολύ να σας ευπηρετήσουμε σε οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια χρειάζεστε!

Σχετικά προϊόντα:

OM120
Μονάδα επέκτασης εισόδων με 12 εξόδους ρελέ, χρήση σε ανελκυστήρα μέχρι 192 ορόφους, 2 είσοδοι AUX, υποστηρίζει μέχρι 31 συσκευές σειριακά
CoreStation_1
Πίνακας Ελέγχου Πρόσβασης
με μεγάλη κρυπτογράφηση

Ταυτοποίηση χρηστών με
δακτυλικά αποτυπώματα, RFID

Κεντρική διαχείριση
500Κ χρήστες, 5M εγγραφές
TCP/IP, 4xRelays, 4xWG
Μέχρι 132 συσκευές
WM5000P5
Σύστημα περιπολίας, GSM και RFID, εποπτία σε πραγματικό χρόνο, μηνύματα Alarm, καταγραφή 60.000 κινήσεις

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Ενημερώσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία διαδικασία με σκοπό την καταγραφή με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο, των ωρών εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.