Η λύση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Η καλύτερη λύση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, εξαρτάται από τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, το μέγεθος, την υποδομή και άλλες παραμέτρους της επιχείρησης, με κυριότερες: το χρόνο, τις γνώσεις, τις ειδικότητες που εμπλέκονται, αλλά κυρίως την ανάγκη στην ασφάλεια και τα υψηλά κόστη που απαιτούνται.

Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με τη χρήση app κινητού του Υπουργείου Εργασίας, είτε με την υποβολή excel αρχείου, δεν σχετίζεται με την προτεινομένη αυτή λύση της IDMTEC. Με το άρθρο αυτό σας παραθέτουμε την ιδανική λύση με τη χρήση συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού, είτε για λόγους τήρησης αρχείου και ελέγχου από την επιχείρηση είτε και για την τήρηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Υλικολογισμικό και Εφαρμογές για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, εφαρμόζεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες. Είναι αδύνατον κάθε ένα σύστημα ωρομέτρησης παγκοσμίως να εξασφαλίσει την απευθείας και αλάνθαστη επικοινωνία, με τις προδιαγραφές και τρόπο που ορίζει κάθε χώρα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Οι λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού αποτελούν εργαλεία σημαντικά για πολλούς λόγους στην επιχείρηση. Υπάρχουν και χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια τώρα πριν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι να παρέχουν την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης. Συγκεκριμένα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, οι λύσεις αυτές προσφέρουν σε ψηφιακή μορφή και σε πραγματικό χρόνο όπως απαιτείται για το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τις ώρες προσέλευσης/αποχώρησης.

Παράλληλα, οι εφαρμογές διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού, καθώς και τα ERP λογισμικά, παρέχουν μία ολοκληρωμένη διαχείριση για το προσωπικό και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης όλης της πληροφορίας που απαιτείται για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Τα λογισμικά αυτά διασυνδέονται με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς ορίζονται αρμόδια για την οποιαδήποτε μεταβολή στα δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού και της εργασίας του.

Η υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έφερε μία νέα υποχρέωση στις επιχειρήσεις για το ευαίσθητο αυτό θέμα που αφορά την Διαχείριση του Προσωπικού και τον Ανθρώπινο παράγοντα (σημειωτέον, απαραίτητος για την λειτουργία κάθε κερδοσκοπικού και μη φορέα). Οι επιχειρήσεις, σταδιακά και ανά κλάδο δραστηριότητας, καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο που ορίζει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Κάθε επιχείρηση ωστόσο χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητά της, και δεν είναι όλες οι λύσεις αξιόπιστες, κατάλληλες ή συμφέρουσες.

IDMTEC Η λύση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Η ιδανική λύση

Η συνεργασία («γέφυρα») των προγραμμάτων διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού με την ωρομέτρηση, αποτελεί την ιδανικότερη, πιο αξιόπιστη, σωστή και οικονομικότερη λύση, με σεβασμό και σημασία στις ανάγκες και την υποδομή της κάθε επιχείρησης χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης. Η υλοποίησή της «γέφυρας» αυτής γίνεται εύκολα, καθώς οι εφαρμογές διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού «διαβάζουν» με τον δικό τους τρόπο, τις πληροφορίες που θέλουν από τα προγράμματα ωρομέτρησης. Έπειτα ολοκληρώνουν την υποβολή της πληροφορίας αυτής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η λύση αυτή προφέρει μόνο πλεονεκτήματα στον φορέα/επιχείρηση χωρίς το άγχος και την ευθύνη ακούσιας παρατυπίας και πολυκλοκότητας στη λειτουργία της.

Τα Πλεονεκτήματα

Η λύση αυτή πραγματοποιείται με χαμηλό έως μηδενικό κόστος υλοποίησης και είναι πιο οικονομική από άλλες αντίστοιχες μεθόδους διασύνδεσης ή αγορά πρόσθετων λογισμικών και εφαρμογών.

Εξαλείφει πλήρως το περιθώριο λαθών που προκύπτουν λόγω της ασυμβατότητας του εμπλεκόμενου υλικολογισμικού, των επιπρόσθετων ευθυνών του αρμόδιου (διαχειριστή των συστημάτων), αποφεύγοντας έτσι προβλήματα λειτουργικότητας που επιφέρουν επιπρόσθετα κόστη.

Η ανεξάρτητη χρήση των εφαρμογών αυτών διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και οποιαδήποτε δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από την ταυτόχρονη ή και παράλληλη υποβολή δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Έτσι, επιτυγχάνεται μία βήμα προς βήμα απλή και ξεκάθαρη διασύνδεση.

Η λύση που η IDMTEC προτείνει, εξασφαλίζει σταθερότητα και αξιοπιστία στη συνεργασία του κάθε προγράμματος με την ωρομέτρηση, είτε η επιχείρηση τηρεί εσωτερικό είτε εξωτερικό λογιστήριο.

Με αυτό τον τρόπο διασύνδεσης επιτυγχάνεται η απόλυτη συμβατότητα κάθε προγράμματος με την ωρομέτρηση και δεν τίθενται περιορισμοί στη χρήση των συστημάτων, π.χ. μόνο για την ωρομέτρηση και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Οι λύσεις που προσφέρουμε, αξιοποιούνται στο μέγιστο για την ωρομέτρηση προσωπικού, τον έλεγχο πρόσβασης, την πρόσβαση οχημάτων, κ.ά. ταυτόχρονα με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Δεν υπάρχουν όρια στην ανάπτυξη των έργων και την εφαρμογή των υβριδικών λύσεων.

Υπεροχή στην αξιοπιστία και την ασφάλεια!

Η πλειοψηφία των έργων που υλοποιούμε, γίνεται με την αναφερόμενη αυτή μέθοδο. Τα βασικά προγράμματα διαχείρισης προσωπικού, λαμβάνουν τους χρόνους εργασίας από την ωρομέτρηση και εξασφαλίζουν την σωστή υποβολή των δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, βάσει του θεσμικού πλαισίου. Η λύση που προτείνει και προσφέρει η IDMTEC, δεν περιορίζεται από τις άλλες εφαρμογές, από προβλήματα υλικολογισμικού, μειώνει το κόστος και αυξάνει την εγκυρότητα, την ασφάλεια, επιτρέπει την αναβάθμιση και εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία για τη συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σχετικά προϊόντα:

OM120
Μονάδα επέκτασης εισόδων με 12 εξόδους ρελέ, χρήση σε ανελκυστήρα μέχρι 192 ορόφους, 2 είσοδοι AUX, υποστηρίζει μέχρι 31 συσκευές σειριακά
CoreStation_1
Πίνακας Ελέγχου Πρόσβασης
με μεγάλη κρυπτογράφηση

Ταυτοποίηση χρηστών με
δακτυλικά αποτυπώματα, RFID

Κεντρική διαχείριση
500Κ χρήστες, 5M εγγραφές
TCP/IP, 4xRelays, 4xWG
Μέχρι 132 συσκευές
WM5000P5
Σύστημα περιπολίας, GSM και RFID, εποπτία σε πραγματικό χρόνο, μηνύματα Alarm, καταγραφή 60.000 κινήσεις

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Ενημερώσεις

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ενημερώσεις αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας του Π.Σ.Εργάνη. Ο τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.