Λύσεις

Στην IDMTEC TECHNOLOGIES μελετάμε και συντάσσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης. Με βάση τις προδιαγραφές και τις ανάγκες που τίθενται, βασιζόμαστε σε μία βασική δομή λειτουργίας (ή φιλοσοφία λειτουργίας) την οποία έπειτα αναπτύσσουμε με τον απαραίτητο εξοπλισμό (συσκευές, λογισμικό, πρόσθετο εξοπλισμό και παρεχόμενες υπηρεσίες).

Οι ακόλουθες λύσεις αφορούν και την ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τον ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
IDMTEC Λύσεις

STANDALONE

Τα συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης κατηγορίας STANDALONE, λειτουργούν αυτόνομα. Οι λύσεις αυτές προσφέρονται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ένας βασικός έλεγχος πρόσβασης ή απλή καταγραφή χρονοπαρουσίας του προσωπικού χωρίς τη χρήση πρόσθετων λειτουργιών.

Οι συσκευές ελέγχου πρόσβασης και τα ρολόγια καταγραφής χρονοπαρουσίας αυτόνομης λειτουργίας, προγραμματίζονται τοπικά στη συσκευή, χωρίς τη χρήση λογισμικού. Ορισμένες συσκευές που διαθέτουν μνήμη καταγραφής συμβάντων, καταγράφουν τις κινήσεις εισόδου-εξόδου και προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης αυτών σε USB Stick σε μορφή excel για περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση σε άλλες εφαρμογές τρίτων.

Τα συστήματα αυτόνομης λειτουργίας περιλαμβάνουν αναγνώστες καρτών, δυνατότητα εισαγωγής κωδικού PIN, βιομετρικούς αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων, τρίποδα τουρνικέ, ηλεκτρονικές κλειδαριές γραφείων, κ.ά.

IDMTEC Λύσεις

ACTA STANDARD

Ο έλεγχος πρόσβασης και η ωρομέτρηση του προσωπικού απαρτίζεται από τις απαραίτητες συσκευές, το πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης και ίσως πρόσθετο και προαιρετικό εξοπλισμό. Οι λύσεις αυτές προτιμώνται όταν απαιτείται εξαγωγή αναφορών των συμβάντων/κινήσεων καταγραφής εισόδου/εξόδου, απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών, ευκολότερη διαχείριση και ρύθμιση από το πρόγραμμα ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης, κ.ά.

Για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, οι λύσεις αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις αυτόνομες λύσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με άλλες λύσεις ελέγχου πρόσβασης (π.χ. τουρνικέ για τον έλεγχο διέλευσης πεζών, Long Range εξοπλισμό για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, κ.ά.). Προσφέρεται η δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης στο χώρο των χρηστών, η καταγραφή συμβάντων εισόδου ή/και εξόδου στον φυλασσόμενο χώρο, κ.ά.

Για εφαρμογές ωρομέτρησης προσωπικού, οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες αναφορικά με τα αυτόνομα τερματικά ωρομέτρησης. Τα ρολόγια καταγραφής εισόδου-εξόδου καταγράφουν στην εσωτερική μνήμη τις κινήσεις και έπειτα η επεξεργασία τους γίνεται από το σχετικό πρόγραμμα. Η διαχείριση των συσκευών γίνεται από το λογισμικό εύκολα και γρήγορα και προσφέρονται λειτουργίες ωρομέτρησης προσωπικού με περισσότερη και αναλυτικότερη πληροφόρηση.

Το πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού διαχειρίζεται απομακρυσμένα τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού. Πρόκειται για εφαρμογές τοπικής εγκατάστασης στον Η/Υ, μοντέλου Client/Server ή και Web-Based. Τα συμβάντα μεταφορτώνονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος και διατίθεται μια πληθώρα λειτουργιών για περαιτέρω επεξεργασία των εγγραφών-κινήσεων. Μέσω του προγράμματος, γίνεται και η διασύνδεση απομακρυσμένων συσκευών σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις και χώρες.

Μεταξύ άλλων προσφέρονται οι λειτουργίες:

 • Άμεση, γρήγορη και ταυτόχρονη επεξεργασία και ενημέρωση συσκευών.
 • Υπολογισμός και έκδοση αναφορών εισόδου-εξόδου.
 • Εποπτεία κινήσεων-συμβάντων σε πραγματικό χρόνο.
 • Καταγραφή συμβάντων μη εγγεγραμμένων χρηστών.
 • Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών για τον έλεγχο πρόσβασης.
 • Ομαδοποίηση χρηστών σε χρονικές ζώνες και ομάδες πρόσβασης.
 • Καθορισμός ωραρίων εργασίας, προγραμμάτων εργασίας και βαρδιών.
 • Αιτιολόγηση απουσιών, αδειών, αργιών.
 • Προσαρμογή πληροφόρησης αναφορών ωρομέτρησης προσωπικού, κ.ά.
IDMTEC Λύσεις

ACTA ADVANCED

Τα συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης αναπτύσσονται τεχνολογικά συνεχώς. Στόχος είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια, η ταχύτερη και ευκολότερη χρήση των προγραμμάτων και του εξοπλισμού και άλλες λειτουργίες που επιτρέπουν την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση του σκοπού που εξυπηρετούν. Στις λύσεις ADVANCED, σχεδιάζονται λύσεις με σκοπό την έγκυρη και λειτουργικότερη διαχείριση των εφαρμογών ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης.

Ο σχετικός εξοπλισμός χρησιμοποιεί πολλές εναλλακτικές μεθόδους και τεχνολογίες ταυτοποίησης των χρηστών ή χρησιμοποιείται για την απευθείας απομακρυσμένη διασύνδεση με τα απαραίτητα προγράμματα ή ακόμα προσφέρει επιλογές αμφίδρομης συνεργασίας με άλλο πρόσθετο εξοπλισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δυνατότητες των λύσεων ANDANCED, μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος σε σχέση με τη μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο που προσφέρουν. 

Οι λύσεις ADVANCED χρησιμοποιούν αυστηρά προγράμματα κεντρικής διαχείρισης, επενδύοντας κυρίως στην ασφάλεια, την κεντρική διαχείριση και την ευκολότερη χρήση του συνολικού συστήματος (συσκευές και λογισμικά).

Πρόσθετος εξοπλισμός διατίθεται για την ανάπτυξη του συστήματος (συσκευές και λογισμικά) με εναλλακτικούς τρόπους, προσαρμοσμένο για μικρούς και μεγάλους οργανισμούς, λίγους ή πολλούς χρήστες, κ.ά. για τον εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού. Η συνεργασία με πρόσθετο εξοπλισμό και οι πολλαπλές μέθοδοι αναγνώρισης χρηστών, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης καλύπτοντας κάθε ανάγκη για τον έλεγχο πρόσβασης, την ωρομέτρηση προσωπικού, τον έλεγχο διέλευσης πεζών, τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, σε παγκόσμια κλίμακα.

 • Web-based ή Client/Server λογισμικό διαχείρισης.
 • Ταυτοποίηση χρηστών με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους.
 • Εποπτεία κινήσεων σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις ασφαλείας.
 • Προσαρμογή εξαγόμενων πληροφοριών ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης.
 • OEM εξοπλισμός για ταυτόχρονη διαχείριση ελέγχου πρόσβασης, ωρομέτρησης προσωπικού, χρήσης τουρνικέ, έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, κ.ά.
IDMTEC Λύσεις

ACTA EXTENDED

Οι ACTA EXTENDED αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης, με μία πληθώρα πρόσθετων λειτουργιών για την πλήρη, λεπτομερή και απεριόριστων διασυνδέσεων διαχείριση. Οι λύσεις αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις και μπορούν να αφορούν από ένα απλό σύστημα εισόδου-εξόδου, μέχρι και μία πλήρη εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας με αίτηση αδείας από κινητό του εργαζόμενου και SMS ειδοποιήσεις αναφορικά με την εργασία και το έργο απασχόλησης. Περιλαμβάνονται λειτουργίες εξειδικευμένες, με πληθώρα ρυθμίσεων και εφαρμογών, για τη διαχείριση της χρονοπαρουσίας του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης, με κεντρική διαχείριση σε λογισμικό και online εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε σημείο παγκοσμίως. 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων προσφέρονται λειτουργίες:

 • Καταγραφή και αυτοματοποιημένη ασφαλής διαχείριση επισκεπτών.
 • Εποπτεία θέσης φυσικού προσώπου σε πραγματικό χρόνο.
 • Ομαδοποιημένος έλεγχος εισόδου σε χώρους φυλασσόμενους.
 • Καταγραφή και στατιστικά στοιχεία κινήσεων προσωπικού και επισκεπτών.
 • Προηγμένες λειτουργίες με έμφαση στην ασφάλεια.
 • Εξοπλισμός συμβατότητας για συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
 • Παραγγελία και θέση προτεραιότητας για το εστιατόριο του φορέα από το σύστημα ωρομέτρησης/ ελέγχου πρόσβασης, με άμεση τιμολόγηση.
 • Εποπτεία κατάστασης έργου και λειτουργίες διαχείρισης έργου (project management).
 • Λειτουργίες μισθοδοσίας προσωπικού και κόστος έργου (project cost).
 • Καταγραφή χρονοπαρουσίας με γεωγραφικά κριτήρια για ωρομέτρηση εκτός έδρας.
 • Λειτουργίες απευθείας διασύνδεσης με προγράμματα διαχείρισης προσωπικού, ERP, HR, κ.ά.
 • SMS και Mail ειδοποιήσεις στους εργαζόμενους για υπενθύμιση και μηνύματα, αυτόματα από το λογισμικό, με βάση τα δηλωμένα κριτήρια.
 • Εποπτεία κινήσεων σε πραγματικό χρόνο (Realtime Monitoring).
 • Προσωπική ενημέρωση εργαζομένων με τις κινήσεις και τα στοιχεία εισόδου-εξόδου και άλλες πληροφορίες.
IDMTEC Λύσεις

ACTA CUSTOMIZED

Κάθε συσκευή από την πιο απλή μέχρι και την πιο εξειδικευμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο βασικός εξοπλισμός για την καταγραφή της ωρομέτρησης του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης. Βάσει των απαιτήσεων και έπειτα από την απαραίτητη μελέτη, δημιουργούμε λύσεις αξιόπιστες, με υψηλών προδιαγραφών λειτουργίες και παροχές ακόμα και με τον πιο απλό και οικονομικό εξοπλισμό, προσαρμοσμένες 100% στην κάθε ανάγκη! 

Συνδυάζουμε τα οικονομικά συστήματα με την τεχνογνωσία μας και τις ανάγκες σας και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις εκάστοτε ζητούμενες λειτουργίες. Οι προσαρμοσμένες λύσεις δημιουργούνται με την εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη συστήματος έπειτα από ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη του Πελάτη!

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.

IDMTEC Λύσεις