Λύσεις

Στην IDMTEC TECHNOLOGIES μελετάμε και συντάσσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης. Με βάση τις προδιαγραφές και τις ανάγκες που τίθενται, βασιζόμαστε σε μία βασική δομή λειτουργίας (ή φιλοσοφία λειτουργίας) την οποία έπειτα αναπτύσσουμε με τον απαραίτητο εξοπλισμό (συσκευές, λογισμικό, πρόσθετο εξοπλισμό και παρεχόμενες υπηρεσίες).

Οι ακόλουθες λύσεις αφορούν και την ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τον ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
IDMTEC Λύσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MULTI-MODAL)

Με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, συνδυαστικές λύσεις διαφορετικών συστημάτων αποτελούν πολλές φορές πιο συμφέρουσες επιλογές ως προς το κόστος και την ασφάλεια. Ανάλογα τις απαιτήσεις, συνδυάζονται διαφορετικές συσκευές από κάθε κατηγορία με το απαραίτητο λογισμικό καθώς και επιπρόσθετος εξοπλισμός, δημιουργώντας λύσεις υβριδικές, καλύπτοντας πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτείται ανεξάρτητο λογισμικό και εξοπλισμός για την κάθε μεμονωμένη χρήση.

Μπορούν να συνταχθούν λύσεις για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης στο φορέα, ταυτόχρονα με τη χρήση και διαχείριση συστημάτων τουρνικέ (Turnstiles), καμερών ασφαλείας, έλεγχο πρόσβασης οχημάτων στα parking, αναγνώριση πινακίδας οχήματος για τον έλεγχο πρόσβασης στο χώρο στάθμευσης, την παραγγελία από το εστιατόριο του φορέα, κ.ά. Έπειτα από μελέτη και ανάλυση των εκάστοτε απαιτήσεων, οι κατάλληλες λύσεις δημιουργούνται καλύπτοντας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος τις απαιτήσεις του φορέα, με συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων, υπηρεσιών και πρόσθετου εξοπλισμού.

IDMTEC Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (STANDALONE)

Οι περισσότερες συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόνομης (standalone) λειτουργίας. Λειτουργία μη εξαρτημένη από λογισμικά, πιθανό πρόσθετο εξοπλισμό, συνδρομές, κ.ά. Τα συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης σε αυτόνομη λειτουργία (standalone), παρέχουν λειτουργίες και δυνατότητες με βάση την κατασκευή τους. Σε εναλλακτικές χρήσεις, με τη χρήση λογισμικού ή πρόσθετου εξοπλισμού, πρόσθετες λειτουργίες και ενέργειες ίσως είναι διαθέσιμες (δυνατότητες πιθανόν από το λογισμικό).

Στην IDMTEC επενδύουμε σε συστήματα και εξοπλισμό για τη σύνταξη λύσεων αυτόνομης λειτουργίας, καλύπτοντας τις μέγιστες το δυνατόν απαιτήσεις. Έτσι, οι λύσεις αυτόνομης λειτουργίας, απαρτίζονται βάσει απαιτήσεων από απλά συστήματα απλής δήλωσης επαγωγικής κάρτας πρόσβασης ή μπρελόκ, μέχρι και συστήματα αυτόματης ενημέρωσης και εξαγωγής αναφορών ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού σε αρχείο με τη χρήση USB ή και μεταφόρτωση αναφορών Online. Σε αντίθεση με άλλες λύσεις, η διαχείριση γίνεται σε επίπεδο συσκευής χωρίς να απαιτείται λογισμικό ή πρόσθετα συστήματα.

IDMTEC Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (BASIC)

Λύσεις Βασικής Διαχείρισης (BASIC), αποτελούνται από τερματικά και συσκευές χωρίς απαραίτητη τη χρήση λογισμικού αλλά προσφέροντας τη δυνατότητα καταγραφής και διαχείρισης. Οι λύσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως όταν απαιτούνται συγκεκριμένες εργασίες χωρίς πολλές απαιτήσεις και ιδιαίτερες προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας εφαρμογές διαχείρισης και λειτουργίες καθώς και ολοκληρωμένη διαχείριση, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, ειδικά για την κάλυψη πολλών σημείων – σταθμών ωρομέτρησης και ελέγχου εισόδου-εξόδου.

Τα δεδομένα και στοιχεία καταγραφής εξάγονται με τη χρήση USB από τις συσκευές, μέσω δικτύου και IP πρόσβασης, ή μέσω προγράμματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης. Σε αντίθεση με άλλες λύσεις, προσφέρεται καταγραφή και εξαγωγή των κινήσεων-εγγραφών από τις συσκευές, με διαθέσιμες τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες συσκευών ή και εφαρμογών.

IDMTEC Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ADVANCED)

Λύσεις Κεντρικής Διαχείρισης (ADVANCED), αποτελούν λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού και λύσεις ελέγχου πρόσβασης, καλύπτοντας κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και οργανισμό. Συνήθως, με τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων- εφαρμογών, οι λύσεις αυτές προσφέρουν πολλές επιλογές χρήσης και λειτουργίες, ανάλογα με τις δυνατότητες προηγμένων πλέον συσκευών, τις λειτουργίες που προσφέρονται από το εκάστοτε λογισμικό αλλά και τον πιθανό επιπρόσθετο εξοπλισμό και υπηρεσίες. 

Για τη λειτουργία και διαχείριση των συστημάτων, απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες, το κατάλληλο λογισμικό ή εναλλακτικά η πρόσβαση μέσω δικτύου στις συσκευές απευθείας. Οι λύσεις αυτές είναι άμεσα εξαρτώμενες από τις δυνατότητες των συσκευών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, δύναται η απλή ηλεκτρονική καταγραφή χρονοπαρουσίας των εργαζομένων και η καταγραφή εισόδου-εξόδου στο χώρο μέχρι και η πλήρης ανάλυση, στατιστική απεικόνιση και πλήρης διαχείριση μέσω δικτύου κεντρικού πίνακα για τον έλεγχο απεριόριστων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού. 

Συγκριτικά με άλλες λύσεις, οι ADVANCED λύσεις χαρακτηρίζονται από τις πολλαπλές δυνατότητες, από την ευκολία στη χρήση τους, καλύπτοντας τις περισσότερες απαιτήσεις σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, με επιλογές επέκτασης και αναβάθμισης, πρόσθετα εξελιγμένα συστήματα για μεγαλύτερη ασφάλεια, κ.ά., αλλά κυρίως, χαρακτηρίζονται από τις αναλυτικές αναφορές που εξάγονται και τις λειτουργίες που προσφέρονται.

IDMTEC Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (PRO)

Εξελίσσοντας τις λύσεις κεντρικής διαχείρισης σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων, συντάσσονται λύσεις πλήρως αναπτυσσόμενες, με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε ανάγκη, με λογισμικό κεντρικής διαχείρισης Web- Based για διαχείριση και χρήση των συστημάτων και συσκευών από οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε χρόνο. Διατίθενται πολλές πρόσθετες λειτουργίες και μία σειρά πρόσθετου εξοπλισμού με τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε προηγούμενου και παλαιότερου συστήματος στις λύσεις αυτές.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως Web-Based υποστηρίζοντας πρωτόκολλα επικοινωνίας με τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού και τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης, από οπουδήποτε στον κόσμο. Η βασικότερη διαφορά τους με άλλες λύσεις, αφορά πρόσθετες λειτουργίες όπως η επιλογή καταγραφής του χρόνου παρουσίας από το κινητό, ακόμα και εκτός έδρας, διασύνδεση με άλλα συστήματα και εφαρμογές, πρόσβαση και χρήση με βάση τα απαραίτητα δικαιώματα από όλους τους χρήστες, από οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε χρόνο.

Εφαρμογή των λύσεων PRO υλοποιείται όταν οι απαιτήσεις και οι λειτουργίες που απαιτούνται είναι παραπάνω των βασικών, για εναρμόνιση με κάθε τεχνολογική εξέλιξη στον κλάδο της καταγραφής χρονοπαρουσίας και ελέγχου εισόδου- εξόδου με ασφάλεια, ακόμα και όταν παρωχημένα συστήματα και λύσεις μοιάζουν πλέον μη παραγωγικά και αξιόπιστα. Οι λύσεις αυτές συνήθως έχουν ως κέντρο το λογισμικό και «χτίζονται» με συστήματα και συσκευές βάσει της κάθε απαίτησης.

IDMTEC Λύσεις

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (CUSTOM)

Κάθε συσκευή από την πιο απλή μέχρι και την πιο εξειδικευμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο βασικός εξοπλισμός για την καταγραφή της ωρομέτρησης του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης. Βάσει των απαιτήσεων και έπειτα από την απαραίτητη μελέτη, δημιουργούμε λύσεις αξιόπιστες, με υψηλών προδιαγραφών λειτουργίες και παροχές ακόμα και με τον πιο απλό και οικονομικό εξοπλισμό, προσαρμοσμένες 100% στην κάθε ανάγκη!

Συνδυάζουμε τα οικονομικά συστήματα με την τεχνογνωσία μας και τις ανάγκες σας και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις εκάστοτε ζητούμενες λειτουργίες. Οι προσαρμοσμένες λύσεις δημιουργούνται με την εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη συστήματος έπειτα από ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη του Πελάτη!

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.

IDMTEC Λύσεις