Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Τα συστήματα για την ωρομέτρηση προσωπικού, εξυπηρετούν σημαντικά, άμεσα είτε έμμεσα στην αυτοματοποιημένη και απευθείας ενημέρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Με τις κατάλληλες λύσεις της IDMTEC Innovation Technologies, εξασφαλίζετε την έγκυρη, αξιόπιστη και σωστή υποβολή και συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Ο ρόλος της Ωρομέτρησης στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Τα συστήματα ωρομέτρησης και τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού αφορούν σημαντικά εργαλεία σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και διαχείριση, στη λήψη αποφάσεων, στην οικονομία και τη παραγωγικότητα. Η χρήση τους, βοηθάει επίσης στην καλύτερη, οικονομικότερη και άρτια εφαρμογή για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Με τη χρήση των συστημάτων ωρομέτρησης του προσωπικού και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Οι λειτουργίες που προσφέρουν τα συστήματα ωρομέτρησης, εξοικονομούν σημαντικούς λειτουργικούς πόρους διαχείρισης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της χρονοπαρουσίας των εργαζομένων, ηλεκτρονικά και άμεσα, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας του ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο εξοικονομώντας σημαντικούς λειτουργικούς πόρους και χρόνο. Μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο λάθους και περιλαμβάνουν ουσιαστική πληροφορία για τους χρόνους εργασίας όπως απαιτείται για την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

IDMTEC Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Με τη χρήση των συστημάτων ωρομέτρησης και χρονοπαρουσίας, επιτυγχάνεται:

Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Ένας από τους λόγους θέσπισης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δηλωθέντων ωρών εργασίας. Για το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς και σε περίπτωση ελέγχου, έγκυρα θεωρούνται τα ψηφιακά αρχεία σε αντίθεση με τα χειρόγραφα ή άλλες μεθόδους που μπορεί να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία τους. Τα ψηφιακά ρολόγια προσωπικού, εκπληρώνουν πλήρως την απαίτηση αυτή, άμεσα, οικονομικά, έγκυρα και αξιόπιστα.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, απαιτείται η υποβολή των ωρών εισόδου/εξόδου, κλπ, σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι λύσεις τις IDMTEC Innovation Technologies, προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης των κινήσεων από τις συνδεδεμένες συσκευές, σε πραγματικό χρόνο. Με τη λειτουργία αυτή οι απαραίτητες πληροφορίες με τους χρόνους εργασίας βρίσκονται διαθέσιμες στην βάση δεδομένων για επιπλέον επεξεργασία, έλεγχο, έκδοση αναφορών, κ.ά.

Τήρηση Ψηφιακού αρχείου

Με ανακοίνωση από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να τηρεί ψηφιακό αρχείο για διάρκεια 10 ετών, άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Ο πιο έγκυρος και άμεσος τρόπος τήρησης αρχείου επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού. Σε αντίθεση με παρωχημένες μεθόδους, έχετε την δυνατότητα να κρατάτε ψηφιακά και εκτυπώσιμα αρχεία, με ολοκληρωμένες αναφορές και κάθε σχετική πληροφορία για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε, καθώς και να εκδίδετε τις σχετικές αναφορές, όποτε και για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμείτε.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα

Εκτός από την έγκυρη, άρτια και σε πραγματικό χρόνο δυνατότητα ενημέρωσης και ελέγχου των κινήσεων και των ωρών παρουσίας του προσωπικού, ως παράμετροι αναγκαίες για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, για την επιχείρηση τα οφέλη είναι περισσότερα:

  • Μείωση του κόστους για την αγορά και ανάπτυξη πρόσθετων εφαρμογών για την συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  • Άμεσος έλεγχος και πλήρης διαχείριση ωρομέτρησης και των κινήσεων και ωρών εργασίας, εισόδου, εξόδου, κλπ
  • Εύκολη διασύνδεση με εφαρμογές και συστήματα τρίτων κατασκευαστών.
  • Λύσεις με δυνατότητα εξέλιξης, χωρίς όρια ανάπτυξης, κ.ά.

Χρειάζομαι ρολόι παρουσίας προσωπικού για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας?

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ανεξάρτητη λειτουργία των συστημάτων ωρομέτρησης του προσωπικού και αφορά διαδικασία της διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού κυρίως. Με κάθε μορφή συστημάτων, τα ρολόγια χρονοπαρουσίας βοηθούν την επιχείρηση στη μηχανοργάνωση και την ψηφιακή διαχείριση και καταγραφή της παρουσίας του προσωπικού. Ωστόσο, παρέχουν σε ψηφιακή μορφή, μέρος της πληροφορίας που απαιτείται για τη συμμόρφωση στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας του ΕΡΓΑΝΗ.

Η ιδανική λύση δημιουργείται από μία συνεργασία των συστημάτων διαχείρισης και ωρομέτρησης του προσωπικού!

Οι λύσεις της IDMTEC Innovation Technologies διασυνδέονται με την πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ?

Αν απαιτείται ΝΑΙ, δύναται η ανάπτυξη ζεύξης κάθε λύσης ωρομέτρησης της IDMTEC με το σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με προσαρμογή στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, με στόχο τη διευκόλυνση και ελαχιστοποίηση του κόστους για την επιχείρηση. Προσφέρουμε μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων προσαρμοσμένες στην κάθε επιχείρηση.

Προσφέρουμε μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων προσαρμοσμένες στην κάθε επιχείρηση.Όλες οι λύσεις που προσφέρουμε πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται εγκαταστάσεις με τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης, με στόχο να καλύπτουμε πλήρως κάθε ανάγκη.

Τι πληροφορίες απαιτούνται για την συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας?

Αναλυτικά οι πληροφορίες που απαιτούνται καθώς και ο τρόπος υλοποίησης για την ενημέρωση του συστήματος του ΕΡΓΑΝΗ, προσφέρονται από το Π.Σ. Εργάνη και το Υπουργείο Εργασίας.

Τα συστήματα ωρομέτρησης της IDMTEC προσφέρουν σε ένα βαθμό μέρος της απαιτούμενης πληροφορίας αναφορικά με το χρόνο εργασίας. Οι διαχειριστικές πληροφορίες (και τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων) δεν είναι απαραίτητο μέρος πληροφορίας για την ωρομέτρηση, ωστόσο δύναται η καταγραφή και αυτών των πληροφοριών στα προγράμματα ωρομέτρησης του προσωπικού.

IDMTEC Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Πως θα υλοποιηθεί για την εταιρεία μας η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας?

Προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον αρμόδιο για το προσωπικό της εταιρείας σας. Η IDMTEC δεν είναι αρμόδια ως προς την επίλυση αποριών νομοθετικά και εργατικά. Προσφέρουμε ωστόσο μία σειρά λύσεων προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Η κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικού μεγέθους, κλίμακας και κατηγορίας. Ο αρμόδιος του προσωπικού μπορεί να ενημερώσει για τον καλύτερο δυνατόν τρόπο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας για τις ανάγκες της επιχείρησης, για την εγκατάσταση της εφαρμογής του υπουργείου, κλπ, αλλά να δώσει και τις απαραίτητες καθοδηγήσεις με βάση τα απαραίτητα για την επιχείρηση κριτήρια.

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο με τις εκάστοτε ανακοινώσεις και οδηγίες του σχετικού θεσμικού πλαισίου για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σε μία σύγκριση με τους εναλλακτικούς τρόπους συμμόρφωσης και υποβολής των ωρών εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η χρήση συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού αποτελεί την πιο αξιόπιστη, οικονομική και άρτια λύση!

Σχετικά προϊόντα:

BioStation2_1
Ωρομέτρηση Προσωπικού
Έλεγχος Πρόσβασης

Αναγνώστης καρτών, NFC,
δακτυλικών αποτυπωμάτων

TCP/IP, WiFi, RS485, Wiegand,
USB Host, Relay, PoE
8GB Flash, 64MB RAM
500Κ χρήστες, 3Μ εγγραφές
ANVIZ_C2_PRO_1
Ωρομέτρηση Προσωπικού και Έλεγχος Πρόσβασης με δακτυλικά αποτυπώματα, κωδικό PIN και κάρτα RFID. Σύνδεση μέσω WebServer, TCP/IP, WiFi, USB Host, Relay, οπτικο-ακουστικά μηνύματα, άνετη οθόνη και πληκτρολόγιο

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Ενημερώσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ιδανική λύση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πολλές εναλλακτικές λύσεις προσφέρονται και προσαρμόζονται με σκοπο την ασφάλεια και την αξιοπιστία για την επιχείρηση.

Ενημερώσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία διαδικασία με σκοπό την καταγραφή με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο, των ωρών εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.