Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ρολόγια παρουσίας προσωπικού

Το σύστημα  Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προϋποθέτει πληροφορία που προσφέρουν οι λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού σε συνδυασμό με προγράμματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας.

Τα ρολόγια παρουσίας του προσωπικού εξυπηρετούν το σκοπό αυτό προσφέροντας ομαλή και εύκολη μετάβαση στα νέα δεδομένα και συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Μέρος της απαραίτητης πληροφορίας, εξάγεται εύκολα και γρήγορα, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο από τα συστήματα ωρομέτρησης του προσωπικού.

Με τα σχετικά προγράμματα κεντρικής διαχείρισης για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τα τερματικά-ψηφιακά ρολόγια παρουσίας του προσωπικού, καταγράφεται ο χρόνος εισόδου-εξόδου με ταυτοποίηση του χρήστη και προσφέρονται ρυθμίσεις που επιτρέπουν αξιόπιστο και έγκυρο έλεγχο από την επιχείρηση αναφορικά με το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης, το ωράριο εργασίας, τις αιτιολογήσεις απουσίας, κ.ά. Οι αναφορές ωρομέτρησης που εκδίδονται, περιλαμβάνουν πληροφορία που ζητείται για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όπου με ελάχιστη πλέον επεξεργασία η επιχείρηση συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα.

Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της χρονοπαρουσίας των εργαζομένων, ηλεκτρονικά και άμεσα, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας του ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο εξοικονομώντας σημαντικούς λειτουργικούς πόρους και χρόνο.

Με τη χρήση των συστημάτων ωρομέτρησης του προσωπικού και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Οι λειτουργίες που προσφέρουν τα συστήματα ωρομέτρησης, εξοικονομούν σημαντικούς λειτουργικούς πόρους διαχείρισης και οργάνωσης της επιχείρησης. Δίνεται η ευκαιρία καλύτερου και σε πραγματικό χρόνο ελέγχου, σωστής και έγκυρης καταγραφής δεδομένων και στατιστικών και διατίθεται πληροφορία που με εγκυρότητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στατιστικής μελέτης και ελέγχου για την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις, έχουν την ευελιξία μερικής διαχείρισης, με εγκυρότητα, συνέπεια και άμεση ενημέρωση του ελέγχου της εργασίας τους και των χρόνων εργασίας τους.

Χρειάζομαι ρολόι παρουσίας προσωπικού για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας?

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ανεξάρτητη λειτουργία των συστημάτων ωρομέτρησης του προσωπικού και αφορά διαδικασία της διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού κυρίως. Με κάθε μορφή συστημάτων, τα ρολόγια χρονοπαρουσίας βοηθούν την επιχείρηση στη μηχανοργάνωση και την ψηφιακή διαχείριση και καταγραφή της παρουσίας του προσωπικού. Ωστόσο, παρέχουν σε ψηφιακή μορφή, μέρος της πληροφορίας που απαιτείται για τη συμμόρφωση στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας του ΕΡΓΑΝΗ.

Η ιδανική λύση δημιουργείται από μία συνεργασία των συστημάτων διαχείρισης και ωρομέτρησης του προσωπικού!

Οι λύσεις της IDMTEC Innovation Technologies διασυνδέονται με την πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ?

Αν απαιτείται ΝΑΙ, δύναται η ανάπτυξη ζεύξης κάθε λύσης ωρομέτρησης της IDMTEC με το σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με προσαρμογή στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, με στόχο τη διευκόλυνση και ελαχιστοποίηση του κόστους για την επιχείρηση. Προσφέρουμε μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων προσαρμοσμένες στην κάθε επιχείρηση.

Όλες οι λύσεις που προσφέρουμε πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται εγκαταστάσεις με τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης, με στόχο να καλύπτουμε πλήρως κάθε ανάγκη.

Τι πληροφορίες απαιτούνται για την συμμόρφωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας?

Αναλυτικά οι πληροφορίες που απαιτούνται καθώς και ο τρόπος υλοποίησης για την ενημέρωση του συστήματος του ΕΡΓΑΝΗ, προσφέρονται από το Π.Σ. Εργάνη και το Υπουργείο Εργασίας. Τα συστήματα ωρομέτρησης της IDMTEC προσφέρουν σε ένα βαθμό μέρος της απαιτούμενης πληροφορίας αναφορικά με το χρόνο εργασίας. Οι διαχειριστικές πληροφορίες (και τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων) δεν είναι απαραίτητο μέρος πληροφορίας για την ωρομέτρηση, ωστόσο δύναται η καταγραφή και αυτών των πληροφοριών στα προγράμματα ωρομέτρησης του προσωπικού.

Πως θα υλοποιηθεί για την εταιρεία μας η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας?

Προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον αρμόδιο για το προσωπικό της εταιρείας σας. Η IDMTEC δεν είναι αρμόδια ως προς την επίλυση αποριών νομοθετικά και εργατικά. Προσφέρουμε ωστόσο μία σειρά λύσεων προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Η κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικού μεγέθους, κλίμακας και κατηγορίας. Ο αρμόδιος του προσωπικού μπορεί να ενημερώσει για τον καλύτερο δυνατόν τρόπο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας για τις ανάγκες της επιχείρησης, για την εγκατάσταση της εφαρμογής του υπουργείου, κλπ, αλλά να δώσει και τις απαραίτητες καθοδηγήσεις με βάση τα απαραίτητα για την επιχείρηση κριτήρια.

Σχετικά προϊόντα:

ANVIZ_C2_PRO_1
Ωρομέτρηση Προσωπικού και Έλεγχος Πρόσβασης με δακτυλικά αποτυπώματα, κωδικό PIN και κάρτα RFID. Σύνδεση μέσω WebServer, TCP/IP, WiFi, USB Host, Relay, οπτικο-ακουστικά μηνύματα, άνετη οθόνη και πληκτρολόγιο

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Σχετικές ενημερώσεις

Ενημερώσεις

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ενημερώσεις αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας του Π.Σ.Εργάνη. Ο τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις.

Τεχνικές Αναλύσεις και Παραδείγματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΕΩΝ Α1

Οι λύσεις τύπου A1, απαρτίζονται από το απαραίτητο λογισμικό, τα τερματικά (ψηφιακά ρολόγια παρουσίας προσωπικού) και τον προαιρετικό πρόσθετο εξοπλισμό. Οι λύσεις μας συνοδεύονται από

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.