Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της IDMTEC Innovation Technologies αφορούν μία ολοκληρωμένη σειρά βασικών και προαιρετικών παροχών
σε κάθε στάδιο των έργων που εξυπηρετούμε και υλοποιούμε.

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας!

Στην IDMTEC Innovation Technologies προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την μέγιστη αξιοποίηση του υλικο-λογισμικού που προμηθεύουμε και την μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών μας. Η μέθοδος και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών μας, είναι σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει και να εξυπηρετεί τις προδιαγραφές και ανάγκες των συνεργατών μας.

Pre-Sales και After-Sales, βασικές και προαιρετικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του φορέα και επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και ανάλυσης των απαιτήσεων, της εγκατάστασης του εξοπλισμού, της καθοδήγησης των αρμόδιων, τις υλικοτεχνικές εκπαιδεύσεις και την πλήρη και ολοκληρωμένη πολυετή τεχνική υποστήριξη.

IDMTEC Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ (PA Services)

Με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση της επιχείρησης/του φορέα, στην IDMTEC Innovation Technologies ακούμε, μελετάμε και αναλύουμε σε βάθος τις προδιαγραφές και απαιτήσεις σας. Συντάσσουμε και προσφέρουμε λύσεις (Standard και υβριδικές) καλύπτοντας τις σχετικές προδιαγραφές και ανάγκες, μειώνοντας το κόστος και εξασφαλίζοντας πολυετή εξυπηρέτηση και χρήση, χωρίς περιορισμούς εξέλιξης και αναβάθμισης των έργων που υλοποιούμε. 

Με τους συνεργάτες μας, υλοποιούμε custom λύσεις και εφαρμογές για την περαιτέρω εξέλιξη και κάλυψη των πρόσθετων απαιτήσεων (π.χ. διασύνδεση με άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, σύνδεση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, κ.ά.).

IDMTEC Υπηρεσίες

ΔΩΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Για την υποστήριξη των έργων που υλοποιούμε, προσφέρουμε δωρεάν το εκάστοτε διαθέσιμο οπτικο-ακουστικό και έντυπο υλικό καθοδήγησης και χρήσης των συστημάτων και λογισμικών. 

Προσφέρουμε δωρεάν την βασική, απαραίτητη καθοδήγηση για την εγκατάσταση του υλικο-λογισμικού στον αρμόδιο εγκατάστασης των συστημάτων στο χώρο σας.

Τέλος, μία σειρά από πρόσθετες δωρεάν παροχές είναι διαθέσιμες ανά περίπτωση!

IDMTEC Υπηρεσίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FTS Services)

Οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης της IDMTEC Innovation Technologies, ξεκινούν με την πρώτη επικοινωνία σας μαζί μας και ολοκληρώνονται μόνο σε χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

Καλύπτουμε την αποκατάσταση, επιδιόρθωση, ενημέρωση, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ό,τι άλλο απαιτείται, αναφορικά με μεμονωμένα και ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις της εταιρείας μας για την ωρομέτρηση του προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης. 

Για την παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εφαρμόζουμε μεθόδους για την ταχύτερη, άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, με παραπάνω από τις βασικές παραμέτρους, για την ασφάλεια και την προστασία των συνεργατών μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε εργαλεία απομακρυσμένης διασύνδεσης με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των υπηρεσιών και την αμεσότερη και οικονομικότερη παροχή των υπηρεσιών.

Με την ανανέωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ανεξαρτήτως του πλάνου υποστήριξης, περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων, εκπαίδευση προσωπικού, αναβάθμιση συστημάτων, κά. ως Full Support Services.

IDMTEC Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (CS-02)

Με σκοπό την πλήρη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των έργων που υλοποιούμε, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, κάθε είδους λύσεων. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης σχεδιάζονται προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και ανάγκες του εκάστοτε φορέα και επιχείρησης και αφορούν ολοκληρωμένη εκπαίδευση των διαχειριστών των συστημάτων (χρήσης συσκευών και λογισμικού, πρόσθετου εξοπλισμού). 

Εφαρμόζουμε μεθόδους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, για την μέγιστη απόδοση των υπηρεσιών μας και με πρόσθετη παράμετρο τη μείωση του σχετικού κόστους.

IDMTEC Υπηρεσίες

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & SERVICE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WRS)

Οι άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές και συνεργάτες μας σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του προσωπικού της IDMTEC Innovation Technologies, προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα επέκτασης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των συστημάτων που προσφέρουμε, καθώς επίσης και την άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους σε συνεργασία με τον αρμόδιο του φορέα σας, αν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες, First Level Support καλύπτεται από την εταιρεία μας, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλά κόστη για εργοστασιακούς ελέγχους. Επέκταση εγγύησης καλής λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό ή μέρους αυτού γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο και με βάση τον τρέχον τιμοκατάλογο και άλλες απαραίτητες παραμέτρους του εξοπλισμού.

IDMTEC Υπηρεσίες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (CS-04)

Αν το επιθυμείτε, είτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους ορθής λειτουργίας των συστημάτων, προσφέρεται εγκατάσταση από συνεργάτη μας στο χώρο σας για το σύνολο του παρεχόμενου εξοπλισμού από την IDMTEC Innovation Technologies. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, σας παρέχουμε δωρεάν την απαραίτητη καθοδήγηση του αρμόδιου εγκαταστάτη. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης εξαρτώνται άμεσα από τον εξοπλισμό, τα περιφερειακά και το σύνολο γενικότερα των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου!

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.

IDMTEC Υπηρεσίες