ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΕΩΝ Α1

IDMTEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΕΩΝ Α1

Οι λύσεις τύπου A1, απαρτίζονται από το απαραίτητο λογισμικό, τα τερματικά (ψηφιακά ρολόγια παρουσίας προσωπικού) και τον προαιρετικό πρόσθετο εξοπλισμό. Οι λύσεις μας συνοδεύονται από σειρά δωρεάν ή/και προαιρετικών υπηρεσιών με σκοπό την εγκατάσταση ή/και την πλήρη τεχνική κάλυψη και υποστήριξη των έργων που αναλαμβάνουμε. Συσκευές ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης Μία πληθώρα συσκευών διατίθεται […]