Πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης

IDMTEC ANVIZ CROSSCHEX

Γενική περιγραφή

Το Crosschex είναι πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης, συμβατό με τα συστήματα της ANVIZ. Η διαχείριση των συνδεδεμένων συμβατών συσκευών γίνεται απευθείας από το λογισμικό αυτό. Οι κινήσεις εισόδου-εξόδου μεταφορτώνονται από τις συσκευές στο πρόγραμμα Crosschex και έπειτα γίνεται η επεξεργασία τους και η έκδοση των απαραίτητων αναφορών (Report) για την ωρομέτρηση του προσωπικού ή/και τον έλεγχο πρόσβασης.

Πρόγραμμα Ωρομέτρησης Προσωπικού

Για την καταγραφή χρονοπαρουσίας των εργαζομένων, η εφαρμογή Crosschex προσφέρει μια πληθώρα επιλογών και ρυθμίσεων. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις αυτές, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη λήψη των δεδομένων καταγραφής των εισόδων – εξόδων του προσωπικού. Μεταξύ άλλων η εφαρμογή Crosschex αναφορικά με την ωρομέτρηση του προσωπικού προσφέρει:

 • Διαχείριση και απομακρυσμένη ρύθμιση των συνδεδεμένων συμβατών συσκευών.
 • Βασική διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών των εργαζομένων (κάρτες προσωπικού, PIN, κλπ).
 • Εποπτεία κινήσεων εισόδου-εξόδου σε πραγματικό χρόνο (Realtime Monitoring).
 • Ρυθμίσεις κανόνων ωρομέτρησης και πολιτικής καταγραφής του χρόνου εργασίας.
 • Διαχείριση ωραρίων εργασίας, κυλιόμενων προγραμμάτων, βαρδιών του προσωπικού.
 • Δήλωση αργιών, κατηγοριοποίηση και αιτιολόγηση απουσιών.
 • Υπολογισμός και έκδοση συνοπτικών και αναλυτικών αναφορών για επιλογή ημερομηνιών, με το χρόνο εργασίας, χρόνο παρουσίας, καθυστερημένη άφιξη, πρόωρη αποχώρηση, υπερωριών, απουσίας, κ.ά.
 • Προσαρμογή και έκδοση και εξαγωγή αναφορών και πληροφοριών σε αρχείο excel.
 • Δήλωση μαζικής προσέλευσης / αποχώρησης προσωπικού.
 • Επεξεργασία και διόρθωση των κινήσεων ωρομέτρησης.

Έλεγχος Πρόσβασης

Για τις ανάγκες ελέγχου της πρόσβασης στο χώρο, η εφαρμογή Crosschex προσφέρει ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών. Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων για τους χρήστες και τις συσκευές και εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο εισόδου/εξόδου στον οργανισμό ή την εταιρεία. Παρέχονται δυνατότητες ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων:

 • Διαχείριση ομάδων πρόσβασης των χρηστών με κοινά δικαιώματα εισόδου/εξόδου στο χώρο.
 • Διαχείριση χρονικών ζωνών πρόσβασης και απαγόρευση εισόδου σε μη δηλωμένους χρόνους.
 • Εποπτεία κινήσεων εισόδου-εξόδου σε πραγματικό χρόνο (Realtime Monitoring).
 • Διαχείριση ρυθμίσεων των συνδεδεμένων συσκευών, χρονοκαθυστέρηση ρελε, κ.ά.
 • Άνοιγμα θυρών από το λογισμικό.
 • Διαχείριση απεριόριστων θυρών πρόσβασης.

Πρόσθετες δυνατότητες

 • Δημιουργία χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης του λογισμικού.
 • Ομαδοποίηση συσκευών και χρηστών σε ομάδες και τμήματα.
 • Εισαγωγή, εξαγωγή δεδομένων και αντίγραφα ασφάλειας (backup) της βάσης δεδομένων.
 • Επιλογή ρύθμισης τοπικής ή κεντρικής βάσης δεδομένων.
 • Άμεση, γρήγορη και εύκολη ενημέρωση των συσκευών με μεταβολές και ρυθμίσεις.
 • Διαχείριση δικαιωμάτων χρήσης των συσκευών από τους χρήστες/εργαζόμενους.
 • Πλήρης επεξεργασία κινήσεων/εγγραφών για έλεγχο και απαραίτητες διορθώσεις.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση και παραμετροποίηση των συνδεδεμένων, συμβατών συσκευών.
 • Εξαγωγή αρχείων με τα απαραίτητα δεδομένα.
 • Ανάγνωση και λήψη εγγραφών/κινήσεων άμεσα μέσω δικτύου ή USB.
 • Καταγραφή ιστορικού κινήσεων και μεταβολών (log files).
 • Εύκολη και αυτόματη ενημέρωση υλικο-λογισμικου.

Σχετικά προϊόντα:

OM120
Μονάδα επέκτασης εισόδων με 12 εξόδους ρελέ, χρήση σε ανελκυστήρα μέχρι 192 ορόφους, 2 είσοδοι AUX, υποστηρίζει μέχρι 31 συσκευές σειριακά
CoreStation_1
Πίνακας Ελέγχου Πρόσβασης
με μεγάλη κρυπτογράφηση

Ταυτοποίηση χρηστών με
δακτυλικά αποτυπώματα, RFID

Κεντρική διαχείριση
500Κ χρήστες, 5M εγγραφές
TCP/IP, 4xRelays, 4xWG
Μέχρι 132 συσκευές
WM5000P5
Σύστημα περιπολίας, GSM και RFID, εποπτία σε πραγματικό χρόνο, μηνύματα Alarm, καταγραφή 60.000 κινήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ANVIZ CROSSCHEX;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.