Προϊόντα

Διασύνδεση μέσω σειριακά (RS)

Διασύνδεση μέσω Wiegand

Διασύνδεση μέσω σειριακά (RS)

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει USB stick

Διαχείριση μέσω WEB Server

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω Wiegand

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει αναγνώριση προσώπου

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει NFC

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει NFC

Υποστηρίζει Bluetooth

Διασύνδεση TCP/IP

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει NFC

Υποστηρίζει Bluetooth

Διασύνδεση TCP/IP

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση μέσω Wiegand

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Διασύνδεση μέσω Wiegand

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Διασύνδεση TCP/IP

Υποστηρίζει κάρτες RFID

Υποστηρίζει δακτυλικά αποτυπώματα

Υποστηρίζει κωδικό PIN

Διασύνδεση TCP/IP

Διασύνδεση μέσω WiFi

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας
και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει
μαζί σας το συντομότερο.