Έλεγχος πρόσβασης και παρουσίας προσωπικού σε καιρούς πανδημίας (COVID)

IDMTEC Έλεγχος πρόσβασης και παρουσίας προσωπικού σε καιρούς πανδημίας (COVID)

Η πανδημία του COVID-19, δημιούργησε προβλήματα σε κοινωνικό, οικονομικό και προσωπικό για τον κάθε ένα μας επίπεδο. Η παγκόσμια κοινότητα, αντιμέτωπη με τον Covid, κλήθηκε να αντιμετωπίσει αντιδράσεις, προβλήματα και μία σειρά εξελίξεων που επηρεάζουν κάθε έναν από εμάς άμεσα. Πέραν της προσωπικής αγωνίας των ανθρώπων, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμοί, καλούνται […]

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Η χρήση των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών, επιτρέπει πλέον την εύκολη και γρήγορη διαχείριση δεδομένων είτε προσωπικού χαρακτήρα είτε για επαγγελματική χρήση. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων, φορολογικά στοιχεία, απόρρητα δεδομένα και πολλά άλλα. Η προστασία των δεδομένων αυτών πλέον είναι απαραίτητη. Κακόβουλες επιθέσεις για πρόσβαση στα δεδομένα αυτά […]